Czym jest mit wg Josepha Campbella?


Mity to metafory duchowych mocy człowieka, które przenikają Twoje życie i Wszechświat.

Mają źródło w wyobrażeniach, które znajdują wyraz w symbolicznej formie.

To archetypowe sny świata o ludzkich problemach. Mit mówi jak reagować na kryzysy, klęski i sukcesy. Przenosi na duchowy poziom świadomości – mówi Joseph Campbell.

Istnieją dwa porządki mitologiczne. Jeden związany ze światem przyrody, której jesteś częścią. Drugi wiąże Cię ze społecznością, której jesteś członkiem.  

Istnieją 4 wymiary mitu:

Mistyczny: gdy uświadamiasz sobie jakim cudem jest Wszechświat i Ty sam, i gdy odczuwasz lęk wobec tajemnicy 

Kosmologiczny: widzisz kształt Wszechświata, ale tak, że znowu dostrzegasz w nim tajemnicę 

Socjologiczny: polega na podtrzymywaniu i uzasadnianiu pewnego porządku społecznego

Pedagogiczny: jak żyć po ludzku w każdych okolicznościach

Jakiego nowego mitu potrzebujemy? Campbell: takiego, który utożsamia jednostkę nie z grupą lub narodem, ale z całą planetą i globalną społecznością.

[996 znaków]

Źródło: Potęga mitu, Joseph Campbell
Foto: Margot Noyelle / Unsplash


, ,