Jak stworzyć skuteczną prezentację w 173 sekundy

Pokazuje ten film studia WienotFilms nie dlatego, że jest jakoś odkrywczy (przedstawione tam zasady to zbiór klasycznych już uwag o prezentacjach), ale dlatego, że podoba mi się sama forma tego filmu (simply stated) poprzez odręczne, zupełnie proste rysunki. Proste ilustracje to często stosowane antidotum na prezentacje wypełnione grafiką czy obrazkami, pozwalają zarazem skupić się na istocie sprawy, bez żadnych związków z konkretną rzeczywistością.

Przekaz zredukowany do dziecięcych kresek i symboli uruchamia wyobraźnię odbiorcy i jego system skojarzeń, nie sugerując dodatkowych interpretacji jak to dzieje się wówczas gdy stosujemy zdjęcia, które siłą rzeczy narzucają pewien kod ( rzecz jasna idzie zawsze o to jaki efekt chcemy uzyskać). Poza tym dodanie głosu lektora i prostej ścieżki dźwiękowej zupełnie zmienia siłę przekazu, bo otrzymujemy właściwie prosty film animowany.

Rysowanie jest skuteczne, gdy chcesz wyjaśnić jakiś proces, zaangażować weń odbiorcę, pokazać relacje itd.  Ten autorski i prosty język ilustracji zyskał na znaczeniu chociażby za sprawą takich osób jak Dan Roam, który napisał książkę „The Back of Napkin” o korzyściach z prostego rysowania na serwetkach (Wszystko można narysować, Narysuj swoje myśli, wydane przez Helion). Dan Roam pokazuje jak myślenie wizualne pomaga rozwiązywać problemy, przekonywać do swoich racji, ale też w ten sam sposób tworzy bardzo skuteczne prezentacje. Więcej o nim przy najbliższej okazji.

Koniecznie muszę jeszcze wspomnieć o firmie CommonCraft, znanej z tego (ich firmowe hasło: Our product is explanation), że nieproste  zjawiska wyjaśnia zawsze przy użyciu prostego języka (plain english),  równie prostych wycinanek  i z lektorem w tle.

Zasada, że mniej znaczy więcej potwierdza się w przypadku CommonCraft nie tylko w portfolio ich klientów, ale też w statystykach ich prezentacji zamieszczonych na YouTube.