Steven Pinker: spraw, by czytelnik czuł się geniuszem


W sensie ewolucyjnym słowo pisane to nowy, wymagający nauki wynalazek, a potrzeba doskonalenia warsztatu nigdy nie była tak duża jak dziś.

– Dobre pisarstwo może zmienić nasz sposób spostrzegania świata przekonuje kognitywista Steven Pinker w książce Piękny styl. Nie jest to podręcznik w sensie ścisłym, ale jak mówi podtytuł, przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku.

steven pinker piekny styl klasyczny przewodnik pisanie klatwa wiedzy prezentacje
Styl pisarski to dla Pinkera skuteczne stosowanie słów w celu zaangażowania umysłu, kluczem do dobrego stylu jest wyobraźnia i jasna koncepcja świata wyobrażonego, w którym odbywa się komunikacja. Pisarz musi podtrzymywać wrażenie, że jego pisarstwo kieruje uwagę czytelnika na coś, co istnieje w świecie.

Pinker dzieli się przykładami, omawia przeszkody piętrzące się przed autorem. Kluczowa trudność to umiejętność zrozumienia, jak to jest, gdy ktoś nie wie tego, co wiem ja – tzw. klątwy wiedzy.

Piękny styl gwarantuje jasność przekazu, wzbudza zaufanie, bo mówi o samym autorze i czyni świat piękniejszym.

[999 znaków]


, , , , , ,