Franciszek: Ziemia protestuje z powodu zła


Jan XXIII pisał o globalnej degradacji środowiska. Paweł VI przestrzegał, że człowiek padnie ofiarą tego procesu. JPII zachęcał do globalnego nawrócenia ekologicznego. Benedykt XVI wskazywał potrzebę korekty modeli rozwojowych niszczących planetę.

Franciszek w encyklice Laudato si wzywa do zmiany stylu życia i konsumpcji. Prowadząc rabunkową politykę człowiek, przekroczył granice eksploatacji planety, którą uważa za swoją własność. Zmiany klimatyczne dotkną każdej sfery życia. Konsekwencje spadną na zależne od zasobów naturalnych kraje rozwijające się. Wzrośnie liczba migracji. Kontrola wody pitnej będzie źródłem konfliktów. 

Konieczna jest redukcja CO2 i gazów cieplarnianych, zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii. Trzeba chronić bioróżnorodność i miejsca kluczowe dla globalnego ekosystemu jak Amazonia, dorzecze Konga czy lodowce. 

Przypomina, że młode pokolenie wymaga od nas zmian. Potrzebna jest powszechna solidarność i świadomość, że jesteśmy jedną ludzką rodziną.

[1000 znaków]
18.12.2019

Źródło:
Encyklika Laudato si Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom, 2015
Fot. Benhur Arcayan via Wikimedia Commons


, , ,